Yaranın Oluşum Nedenleri

Yaranın Oluşum Nedenleri

  • Travma (bası ülserleri,radyonekroz)
  • Vasküler nedenler (venöz,arteriyel,lenfatik,vaskülitik)
  • Nöropatik (diyabet,lepra,medullaspinalis anomalileri)
  • Metabolik (diyabet,gut)
  • Kolojen doku hastalıkları(romotoid artrit,skleroderma,sistemik lupus)
  • Hematolojikhastalıklar(orak hücreli anemi,lösemi,trombosotoz)
  • İmmün yetmezlik (HİV,imunospresif tedavi)
  • İnfeksiyonlar (bakteriyel,fungal,viral,parazitler)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Gaya Huzurevi 2024 |