Yara Tedavisi Yaklaşımları

Yara Tedavisi Yaklaşımları

Lokal Faktörler

 • Yetersiz Kan Akımı
 • Gerinin Aşırı Gerilmesi
 • Cerrahi Yaranın Uygun Kapatılmaması
 • Yetersiz Venöz drenaj
 • Yabancı Cisim Varlığı
 • Enfeksiyon Adağı Varlığı
 • Yara Bölgesinin hareketli olması

Sistemik Faktörler

 • Obesite
 • Sigara kKullanımı
 • Beslenme Bozukluğu
 • İleri Yaş
 • Vitamin ve Eser Element Eksikliği
 • Terminal Dönemde Malin Hastalık
 • Kemoterapi,Radyoterapi
 • İmmün Sistemi Baskılayıcı İlaç Kulanımı
 • Steroid ve Antikoagulan Kulanımı

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Gaya Huzurevi 2021