Yara Konsültasyonu

Yara Konsültasyonu

Yara çeşitlerine göre iyileşme süreçleri değişiklik gösterecektir.

1-İnflamasyon fazı 0-4 gün

a-Erken dönem ,hemostaz,nötrofillerin fonksiyonları

b-Geç dönem,makrofajların fonksiyonları

2-Proliferasyon fazı 4.gün -4hafta sürer

3-Olgunlaşma ve yeniden şekillenme 4.hafta-yıllar

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Gaya Huzurevi 2021